Klubbnytt

Entrépris och spellokal
Ordinarie entré 250 kr, medlemmar 200 kr. Samtliga konserter arrangeras på Kulturakademin, Urban Hjärnes väg 6, Motala.

Vid klubbens årsmöte den 26 febr. 2024 genomfördes följande val till styrelse och övriga förtroendeuppdrag.

Kvarstår ordförande Åke Lindberg 1 år
Kvarstår ledamot Håkan Franzén 1 år
Kvarstår ledamot Sten Westberg 1 år
Omval ledamot Yvonne Eldh 2 år
Omval ledamot Rolf Adolfsson 2 år
Omval suppleant Gunilla Haga 1 år
Nyval suppleant Inge Andersson 1 år
Kvarstår revisor Stefan Johansson 1 år
Omval revisor Kaj Persson 2 år
Omval revisor suppl. Alf Jansson 1 år

Valberedning Herbert Falkner 1 år